A művészekben valamiféle érzékeny hártya működik, mely érzékeli a világ és az emberi belső leheletszerű mozzanatait is. A zenekar is ilyen rezzenéseket és rezdüléseket kíván felerősíteni, értelmezni és továbbadni a zene nyelvén.